PODMÍNKY DISKUZE V KLUBU GENESIS

 

1.   ZAKAZUJÍ SE diskuze o nabídkách a poptávkách na vypálení hudebních CD nebo DVD, které mohou být v rozporu s platnou legislativou ČR - tyto příspěvky budou bez upozornění mazány.

2.   diskuze by měla být vedena převážně o hudbě - o jakékoliv hudbě (subjektivně může být jakákoliv hudba pro jednoho dobrá, pro druhého špatná).

3.   omezení bodu 2 - nebude se vést rozsáhlá diskuze o skupinách, které zde (na Lopuchu) mají svůj klub. To ovšem neznamená, že se nesmí o takových skupinách v tomto klubu diskutovat vůbec - měly by to však být jen krátké diskuze - většinou týkající se srovnávání jednotlivých skupin nebo jejich členů mezi sebou

4.   omezení bodu 3 – to se nevztahuje na skupiny (interprety), které vznikly činností bývalých členů skupiny Genesis.

5.   není důstojné urážet se navzájem a rozhodně ne z důvodu jiného názoru druhého diskutujícího. Hranici urážky si každý diskutující stanovuje sám - slušní lidé mají hranici většinou stanovenu +- stejně.

6.   není vhodné používat neslušná slova. Pokud by diskutující vnitřně cítil nutnost je (mimořádně) použít, použije uprostřed takového slova hvězdičku(y).

7.   nejsou vhodné jakékoliv invektivy vůči jiným hudebním klubům - zvláště pak nevhodným hodnocením způsobu diskuze - tyto připomínky pište přímo do kritizovaného klubu.